Adopcja i przywiązanie. Praktyczny poradnik dla rodziców

Autorka podpowiada, jak nawiązać bliższe więzi, wypracować szacunek, współpracę, zaufanie i troskę między członkami rodziny adopcyjnej. Dostarcza rodzicom wielu szczegółowych informacji na temat rozwoju dziecka, pomocnych zwłaszcza tym z nich, których dzieci rozwijają się nieharmonijnie. Potrzebom emocjonalnym i poziomom rozwoju przypisane są strategie, jakie rodzice powinni stosować, aby wzmocnić poczucie szczęścia dzieci i ich zdrowie psychiczne. Książka pokazuje, jak stworzyć dzieciom takie otoczenie, które z każdego członka rodziny wydobędzie to, co najlepsze. Autorka zachęca, uwrażliwia, wspiera i uspokaja rodziców adopcyjnych, jednocześnie dostarcza praktycznych narzędzi rodzinom oraz pracującym z nimi osobom. Wszystko objaśnia za pomocą anegdot i przykładów, by pokazać, jak sugerowane techniki mogą wywoływać pozytywną zmianę.

Książka jest znakomita! Autorka pokazuje, jak można rozumieć zachowania adoptowanych dzieci, odwołując się do wiedzy na temat historii ich życia i doświadczeń emocjonalnych, a także odnosząc tę wiedzę do teorii więzi sformułowanej przez J. Bowlby’ego i jego kontynuatorów. Taki sposób narracji ma zarówno walory edukacyjne jak i uwrażliwiające – adopcyjny rodzic uczy się dziecka, siebie oraz tego, że często potrzebna jest interwencja terapeutyczna, a nie proste zabiegi wychowawcze.

prof. dr. hab. Mariny Zalewskiej, Uniwersytet Warszawski

Autor: Gray Deborah
Oprawa: miękka
Format: 165×235 mm
Liczba stron: 320
ISBN: 978-83-7489-120-2
Cena detaliczna: 44,90 zł
www: https://bit.ly/2NiWjXC

 

Udostępnij: