Rozmowy z autorami

Paul Bloom

Paul Bloom jest profesorem psychologii na Yale University. Wybitny specjalista psychologii rozwoju dziecka, psychologii społecznej i psychologii moralności. Napisał trzy książki i wiele artykułów dla prestiżowych periodyków, m.in.: „Science”, „Nature”, „New York Times”, „New Yorker”.

Susan Pinker

Susan Pinker jest psychologiem rozwojowym i dziennikarką, zajmuje się popularyzacją nauki. Autorka książki Paradoks płci, która została uhonorowana prestiżową nagrodą Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego – William James Book Award.

Philip Zimbardo

Philip G. Zimbardo jest profesorem psychologii, znanym na całym świecie wykładowcą, badaczem, osobowością medialną. Zajmuje się psychologią społeczną, w tym problematyką agresji, zła i terroru, afiliacji, teorią dysonansu i poznawczą kontrolą motywacji, eksperymentalnym badaniem symptomуw patologii oraz leczeniem nieśmiałości. 

Joe Palca

Jest doktorem psychologii, pisarzem, dziennikarzem naukowym, wielokrotnie nagradzanym za osiągnięcia w dziedzinie popularyzacji nauki. Korespondent naukowy NPR (National Public Radio), gdzie prowadzi audycję „Joe’s Big idea”, poświęconą wielkim naukowcom i wynalazcom. Autor książki „Co nas drażni, co nas wkurza”.